Monday, November 30, 2009

პიარი და ბიზნესი

საზოგადოების კეთილგანწყობა გვევლინება წინაპირობად თავისუფალი ბიზნესის არსებობისა ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში.

ბიზნესის კეთება მჭიდროდ არის დაკავშირებული საზოგადოებასთან, რომელიც იყოფა მომხმარებლებად. ბიზნეს კომპანიას შეიძლება ყავდეს თანამშრომლები, ქონდეს კაპიტალი, მაგრამ წარმატებული არ იქნება თუ არ გაიგო ამ ბიზნესის შესახებ საზოგადოებამ და არ გახდა მისი მომხმარებელი. პიარ აშშ-ში მე-19-20 საუკუნის მიჯნაზე დამკვიდრდა, როდესაც ბიზნესი განვითარდა და აუცილებელი გახდა მომხმარებელზე ზრუნვა და მათი ინტერესების გათვალისწინება ასევე ახალი პროდუქტების და მომსახურებების საზოგადოების ნდობის მოპოვება და გაყიდვა. ბიზნესის წარმომადგენლები იმ დასკვნამდე მივიდნენ, რომ შექმნილიყო მართვის ახალი სისტემა, რომელიც გავლენას მოახდენდა საზოგადოებრივ აზრზე. ამ პერიოდისთვის მათვის მნიშვნელოვანი გახდა არა მარტო პროდუქციის გამოშვება და გაყიდვა არამედ მომხმარებლის მოთხოვნილებებზე ზრუნვა და დადებითი იმიჯის შექმნა. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საზოგადოების ინფორმირებას და ბიზნესის გამჭირვალობას. იმისთვის, რომ საზოგადოების ინფორმირება მოხდეს საჭიროა არა მარტო ერთი წყარო არსებობდეს ინფორმაციის გავრცელების არამედ მიმღები, რომელიც გამოიწვევს რეაქციას. პიარი ზუსტად ორმხრივი ურთიერთობები და ორმხრივი კომუნიკაციაა, როდესაც მოსაუბრეები ცვლიან ერთმანეთში ინფორმაციას და უზიარებენ აზრებს ერთმანეთს. ტოტალიტარული სახელმწიფო სისტემისათვის ცალმხრივი კომუნიკაცია იყო დამახასიათებელი ანუ სუბიექტი გასცემდა ინფორმაციას და არ ელოდებოდა საზოგადოების რეაქციას, უკუკავშირს. ხოლო დემოკრატიულ სისტემაში და დემოკრატიულ საზოგადოებაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას და უკუკავშირს.მეოცე საუკუნის დასაწყისში ბიზნეს კომპანიებმა ახლად შექმნილ პიარ სააგენტოებთან ერთად დაიწყეს მომხმარებლების კვლევა და პროდუქტების დიზაინის დახვეწა. რადგან კონკურენციის პირობებში საჭირო გახდა ინდივიდუალური და განსხვავებული სახის მქონე პროდუქტების გამოშვება და პროდუქტენის ამაათუიმ ღირებულებების მიბმა. როდესაც პროდუქტი ან მომსახურეობა ასოცირდება რაიმესთან მაგალითად სიმდიდრესთან, მოდურობასთან, თანამედროვებასთან ან სტაბილურობასთან პიარის სისტემა ეხმარება ბიზნეს საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებასა და ფორმირებაში. ასევე პიარი არის მედიატორი და კომუნიკატორი საზოგადოებასა და კომპანიას შოირის, მისი დაგეგმილ სტრატეგიებს მიყავს ბიზნეს კომპანია წარმატებასთან. ბიზნესისთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაციების კომპლექსურობას: მარკეტინგი, პიარი , რეკლამა, პრომოუშენი. ყელაფერი ეს ჩამოყალიბებულ სისტემაში და განაწილებული დროში ქმნის წარმატებულ ბიზნეს კომპანიას და უქმნის მას დადებით იმიჯს და რეპუტაციას, ხოლო დადებითი რეპუტაცია ნიშნავს საზოგადოების ნდობას რომელსაც მოაქვს მოგება. როკფელერი ამბონდა: კომუკიკაციების ცოდნა არის უნარი, რომელიც შეიძლება გაიყიდოს როგორც ჩაი ან ყავა, მე მასში გადავიხდიდი უფრო მეტ ფულს ვიდრე მსოფლიოს ნებისმიერ პროდუქტში. მე 20 საუკუნის ასს ყველაზე გავლენიან ადამიანთა სიაში შევიდა პიარის ერთერი დამაარსებელი ედვარდ ბერნეისი ამერიკან ტობაკო კომპანის პიარ კონსულტანტი იყო ამ კომპანიამ ბერნეის იმიტომ მიმართა, რომ მკვეთრად შემცირდა სიგარეტ “ ლაკი სტრაიკის” გაყიდვები. მან პიარ კამპანია ქალების სეგმენტზე გათვალა. იმ პერიოდში არც ისე ბევრი ქალი ეწეოდა სიგარეტს, ბერნეისმა კარგად იცოდა ფსიქოლოგია და იცოდა , რომ ქალებს მამაკაცებთან გათანასწორება და თავისუფლება სურდათ. მან სწორი გათვლა გააკეთა და სიგარეტის რეკლამის დროს სწორედ ამ ორ მახასიათებელზე გააკეთა აქცენტი, შესაბამისად სიგარეტ “ ლაკი სტრაიკის” გაყიდვები მცირე დროში რამდენჯერმე გაიზარდა. ყოველდღიურად იზრდება ეკონომიკა და ბიზნესი ამიტო მოთხოვნადი გახდა პიარ სპესიალისტი, როგორც კომპანიის რეპუტაცის შემქმნელი მექანიზმი ხოლო რეპურაცია კი გვევლინება ბიზნესის სტაბილურობის და კეთილდღეობის გარანტად.

ელდარ პირმისაშვილი
პიარ სპეციალისტი

4 comments:

 1. saintereso statiis dziritadi tema, tumca cota ar ikos zedapiruli posti gamogividat, dzalian mshralad aris agcerili piaris punqciebi. me upro met konkretikas visurvebdi. chemi azri asetia, rom demokratiuli sazogadoebis motxovnileba aris ikos informirebuli, piar menejerebma mudmivad saqmis kursshi unda amkopon sazogadoeba, rata upro gauadvildes mati azris kontroli. ase upro martivia ndobis mopoveba.
  p.s tu martlcerasac vinme gaakontrolebs tqvens blogze namdvilad kargi iqneba, radgan piar blogebi arc ise bevria da shecdomebit savse statia ki dzneli sakitxavia.

  ReplyDelete
 2. anka, statiebis shefasebas kompetencia schirdeba, romelic vechvob gqondes,konkretulad tu ginda gaigo xangrdzlivi ganatleba unda miigo PR -shi.
  me exsperti var am sakitxshi da chagitareb masterklas ogon dzviri dagijdeba :)

  ReplyDelete
 3. ბევრი ახალი და საინტერესო წამეკითხოს თქვენს ბლოგზე. ანკას დავეთანხმები იმაში, რომ კონკრეტიკა აკლიახოლმე ყოველთვის ასეთ სტატიებს და უფრო კონკრეტულს ვისურვებდით მართლაც. გმადლობთ, წარმატებებს გისურვებთ

  ReplyDelete
 4. kai statiaa momewona,warmatebebi yvelas

  ReplyDelete