Sunday, May 31, 2015

რასაც ამბობ და აკეთებ - ეს პიარია !


„ბოლო დოლარიანი რომ მქონდეს დარჩენილი პიარზე დავხარჯავდიო“ თქვა ბილ გეიტსმა, ვფიქრობ მისი ეს სიტყვები გამოხატავს დღევალდელ მსოფლიოში პიარის (საზოგადოებასთან ურთიერთობის) მნიშვნელობას და როლს.
პიარი ისეივე ძველია, როგორც ძველი ცივილიზაცია და ისეთივე ახალი როგორც, ახალი ტექნოლოგიები, პიარმა თავისი განვითარების ეტაპზე ტრანსოფრმაცია განიცადა და ისეთი სახე მიიღო როგორიც დღეს აქვს. პიარს მისი კომუნიკაციური ფუნქციიდან გამომდინარე აქვს დიდი გავლენა, როგორც ორგანიზაციის განვითარებაზე ასევე მასობრივი აუდიტორიის მართვაზე, დღეს გავლენა ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვაა და შესაბამისად პიარის მართვის ფუნქცია გავლენის მოპოვებაზეა ორიენტირებული.
დღესდღეობით ყველა ბიზნეს ორგანიზაცია საქართველოში ხვდება პიარის მნიშვნელობას და მისი მეთოდების ეფექტურობას, თუმცა, როგორც ორგანიზაციების ასევე ამ ორგანიზაციებში მომუშავე პიარ სპეციალისტების  უჭირთ სტრატეგიული ხედვის და გრძელვადიანი პიარ პროგრამების დაგეგმვა.
პიარ გეგმის არსებობა ორგანიზაციაში ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც კომუნიკაცია ადამიანებს შორის. ბიზნეს ორგანიზაციისთვის გეგმის არსებობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით ა.შ.შ - ში დახლოვებით 90 % ბიზნეს ორგნიზაციებს აქვთ პიარ გეგმა შემუშავებული, ხოლო საქართველოში მხოლოდ 38 % მდე ორგანიზაციას აქვს პიარ გეგმა. საქართველოს სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ რეალურად ძალიან ცოტა ორგანიზაციას აქვს პიარ გეგმა და შესაბამისად ეს იმას ნიშნავას, რომ დანარჩენ ორგანიზაციებს არ აქვთ თანმიმდევრული და რეგულარული ურთიერთობა, ხოლო კომუნიკაციების დაგეგმვის გარეშე რთულდება ეფექტური და გამიზნული შედეგის მიღება.
პირველადი პრობლემა ქართული ბაზრისთვის ცოდნის დეფიციტია, ხშირად არაერთგვაროვანია პიარ გეგმის შესახებ დამოიდებულება, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე დამეწერა მცირე ზომის სახელმძღვანელო, რომელიც ჯიბის წიგნის ფუნქციას შეასრულებდა. „10 ბანიჯი პიარ გეგმის შესადგენად“ მარტივი და მოკლე სახელმძღვანელოა ბიზნეს ორგანიზაციეში მომუშავე მენეჯერებითვის, რომ შეძლონ ეფექტურად და მარტივად დაგეგმონ თავიანთი პიარ საქმიანობა და მიიღონ გრძელვადიანი და ეფექტური შედეგი. აქტიური პიარი აადვილებს მომხმარებლებში დადებითი ცნობადობის შექმნას, კომპანიის ბრენდის ღირებულებების მიტანას და ნდობის და ლოიალობის მოპოვებას, რაც ყველა ორგანიზაციის მიზანია.
წიგნში „10 ნაბიჯი პიარ გეგმის შესადგენად“ განხილულია პიარ გემის შედგენის საფეხურები: როგორ მოვახდინოთ კომპანიაში და მის ირგვლივ არსებული სიტუაციის შესწავლა და გაანალიზება, როგორ შევიმუშაოთ პიარ გეგმის მიზნები, მოვახდინოთ მიზნობრივი ჯგუფებისა და დაინტერესუბული მხარეების ზუსტად განსაზღვრა, სტრატეგიის და ტაქტიკის ჩამოყალიბება და ეფექტური შეფასების გეგმების განსაზღვრა.  ვფიქრობ ამ მარტივი სახელმძღვანელოს მეშვეობით შევძლებ კომპანიების დაინტერესებს გახადონ მათი იმიჯი უფრო ეფექტური და შეიმუშაონ პიარ გეგმა. სახლმღვანელოზე დაყრდნობით ათმა ქართულმა ორგანიზაციამ მოახერხა კომპანიის ეფექტური პიარ გეგმის შემუშავება და განხორციელება რაც დასაწყისისთვის კარგი შედეგია.  პიარ გეგმა ხომ კომპანიისათვის წარმატებული იმიჯისა და რეპუტაციის ეფექტურად მართვის წინაპირობაა.

ელდარ პირმისაშვილი
პიარ სპეციალისტი, ავტორი წიგნისა „ 10 ბანიჯი პიარ გეგმის შესადგენად“

სტრატეგიული კომუნიკაციების სააგენტო „პერიტუს გრუპი“-ს დირექტორი

Sunday, June 22, 2014

მართე შენი იმიჯი !


როგორი იმიჯი გაქვთ ? და როგორ აღგიქვამენ გარშემომყოფები თქვენ !? ჩვენ ოცდაათ წამში აღვიქვავთ ერთმანეთის იმიჯს და ეს აღქმა განსაზღვრავს ჩვენს შემდგომ დამოკიდებულებებს. იმიჯი ხომ პიროვნების შეჯამებული პორტრეტია, რომელიც იქმნება საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფთა შეხედულებით და ფორმირდება საზოგადოებრივ ან ინდივიდუალურ ცნობიერებაში, გარკვეული ემოციური დამოკიდებულებებით, იმის საფუძველზე, თუ რას ამბობს და აკეთებს პიროვნება.
1
იმიჯის შექმნის პირველი ნაბიჯი საკუთარი თავის შეფასებით იწყება. სრულ სურათს ჩვენი იმიჯის შესახებ მოგვცემს შემდეგ კითხვებზე პასუხები: როგორია ჩემი ხასითი ? რა მომწონს და რა არა? რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები მაქვს, რა შესაძლებლობებს ან უნარებს ვფლობ ? როგორი გარეგნობა მაქვს. იყავით გულწრფელი, ჩაიხედეთ სარკეში და ზუსტად ისეთი დაინახეთ თქვენი თავი რეალურად როგოიც ხართ.
 2
 იმიჯის შექმნის მეორე საფეხური,  გარე და შიდა გამოსაკითხ ჯგუფებს მოიცავს, უნდა გამოვკითხოთ ჩვენი იმიჯის დიაგნოსტირებისათვის შიდა ანუ ოჯახისწევრები, ახლო მეგობრები ნათესავები და ა.შ გარე: კოლეგები, ახლობლები, თანამშრომლები, მეზობლები და ა.შ როგორ აღგიქვამენ გარშემომყოფები ? გირჩევთ ყველას სთხოვოთ იყვნენ გულრწრფელნი და მოახდინოთ კითხვებზე პასუხების გაცემა წერილობით. უბრალოდ რამოდემინე სიტყვა ჩამოწერონ თქვენს შესახებ.
 3
იმიჯის შექმნის მესამე საფეხური მოიცავს განსაზღვრას იმისა თუ რა ინფორმაციის მიწოდება ან რისი თქმა მსურს გარშემომყოფებისათვის ?  ვინ ხართ ? და ვინ ან როგორი გინდათ რომ იყოთ ? როგორი იმიჯი გინდათ გქონდეთ, საქმიანი, მეგობრული, გულუბრყვილო თუ კრეატიული. მნიშვნელოვანია, რომ თქვენს მიერ შერჩეული იმიჯი ემთხვეოდეს თქვენს ხასიათს და ღირებულებებს, თუმცა ბევრი მაგლითია, როდესაც იმიჯი არ ემთხვევა პიროვნების ხასიათს და ღირებულებებს ამ შემთხვევაში იმიჯი დიდხანს ვერ იმუშავებს და არ იქნება შედეგიანი.
 4
მეოთხე საფეხური დაგეგმარების პროცესია. ანუ კითხვაზე პასუხი როგორი იმიჯი მინდა ? იმიჯის დაგეგმვის მომენტი მოიცავს კითხვაზე პაუსხს: რისთვის გჭირდებათ იმიჯი ? მოამზადეთ მცირე გეგმა მაგალითად: მინდა მქონდეს საქმიანი იმიჯი 3 თვის შემდეგ.
5
მეხუთე ნაბიჯის მთავარი კომპონეტი განხორცილების გზების იდენთიფიცერება. შერჩეული იმიჯი რამდენად აისახება თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობაზე, ხასითზე და ქცევაზე, ასევე რა არხებს იყენებთ საკომუნიკაციოდ და რამდენად ახდენთ თქვენს მიერ შერჩეული ღირებულების პოზიციონირებას და მის მესიჯად გავრცელებას, მაგალითად თუ თქვენ თვლით, რომ ხართ მეგობრული და მეგობრულობა თქვენი იმიჯის მნიშვნელოვანი კომპონენტია შესაბამისად ის თქვენ ყოველთვის თან უნდა გახლდეთ, როგორც თქვენი სახე.
6
 მექქვსე ნაბიჯი მოიცავს მესიჯების განსაზღვრას, მოკლე ლაკონური სიტყვების კომბინაცია, რომელიც წარმოაჩენს თქვენს მთავრ ღირებულებას. მესიჯი უნდა ფიგრურებდეს ყველა სახის კომუნიკაციაში რასაც თქვენ ახორციელებთ იმიჯის ფორმირების პროცესში, იქნება ეს უბრალო შეხვერდა თუ პროექტის პრეზენტაცია.
 7
 იმიჯის ფორმირების პროცესში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმიჯის გარეგნულ მხარეს, რადგან ადამიანების უმრავლესობა ვიზუალები არიან. გარეგნული მხარე კომბინახციაში უნდა იყოს იმიჯის მთავარ ღირებულებასთან (გახსოვდეთ აღქმის კომპონეტში თმა პირველ ადგილზე დგას და არა თვალები)
 8
 იმიჯის შექმნის მერვე საფეხური რესურსების გამოყოფას და მართვას მოითხოვს, რადგან იმიჯის შექმნაშიჩვენ ვმუშაობთ კომუნიკაციის და გარეგნული მხარის გაუმჯობესებაზე და ახალი ღირებულებების მორგებაზე, მიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ რომ უფრო მეტი ადამიანური, ფინანსრური და მატერიალური რესურსები დაგვჭირდება იმიჯის ფორმირებისთვის და მზად უნდა ვიყოთ ამ რესურსების ეფექტურადგ გამოყენებისათვის, რომ საფრთხე არ შეექმნას ჩვენს იმიჯს.
 9
 იმიჯის შექმნის მეცხრე საფეხური მოიცავს  შეფასებით ნაწილს, რომელიც ძირითადად მოიცავს შემდეგ კითხვებზე პასუხებს: რამდენად მუშაობს თქვენი იმიჯი ? ზუსტად ისე აღგიქვამენ ზემოთ მოყვანილი ჯგუფები თქვენ, როგორც ჩაიფიქრეთ თუ არა?  რომელმა თქვენმა არხმა იმუშავა ?  რა შთაბეჭდილება დატოვეთ ახალი იმიჯით და როგორ იმეოქმედა იმიჯმა თქვენზე და თქვენს საქმიანობაზე.
 10
 იმიჯის შექმნის ბოლო საფეხური კონტროლის და გადამოწმების კომპონენტებს მოიცავს. შემდეგ კითხვებზე პასუხი მოგცემთ შესაძლებლობას გაანალიზოთ და შეაფასოთ თქვენი იმიჯი. რა კითხვებიც გქონდათ დასმული იმიჯის შექმნის პირველ საფეხურზე იგივე უნდა გავიმეოროთ, რომ დავინახოთ გვაქვს თუ არა ცვლილებები და როგორია ცვლილებები დადებითი თუ უარყოფითი, რათქმაუნდა იმიჯის შექმნის შემდეგ გარკვული დრო უნდა გავიდეს მანამ სანამ შევაფასებთ ჩვენს ახალ იმიჯს.
ელდარ პირმისაშვილი

Tuesday, March 25, 2014

"პიარ დღეები 2014"

2014 წლის 4-5 აპრილს თბილისი უმასპინძლებს „პიარ დღეები 2014“ - ს. პროექტი პროფესიული გაერთიანება პიარ კლუბის ორგანიზებით ჩატარდება და ის ორი დღის განმავლობაში, სხვადასხვა პიარ აქტივობებით იქნება დატვირთული. პროექტის მიზანია პიარ სფეროს პოპულარიცაზია - ამ სფეროში მოღვაწე პრაქტიკოსების ერთ სივრცეში გაერთიანება, გამოცდილების გაზიარება, სიახლეების ურთიერთგაცვლა, პრობლემატური საკითხების გამოვლენა და მათი მოგვარების გზების ძიება. პროექტი „პიარ დღეები“ 2006 წლიდან იღებს სათავეს და მას გარკვეული წვლილი მიუძღვის სფეროს განვითარებასა და წინსვლაში. დეტალური ინფორმაცია და რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია ამ ბმულიდან:

Saturday, June 15, 2013

8 მიზეზი, თუ რატომ უნდა იყო ბედნიერი პიარ საკონსულტაციო ბიზნესით დღეს


1. პიარი აქტუალურია

პიარი აქტუალურ და მოდურ ფაზაში შევიდა. დღესდღეობით დიდი მოთხოვნილება არსებობს პიარზე, როგორც სამთავრობო, ასევე ბიზნეს და არასამთავრობო სექტორებში. პიარის პოტენციალი უსაზღვროა.  ათწლეულების განმავლობაში ჩვენ ვსაუბრობდით პიარის ბიზნესის გლობალიზაციაზე და დღეს ვხედავთ, რომ საკონსულტაციოების რიცხვი გაიზარდა მსოფლიოს მასშტაბით.  უნდა აღინიშნოს, რომ ადგილობრივ ფირმებს უკეთ ესმით თავიანთი ბაზრის მოთხოვნილებები ვიდრე გლობალურ კომპანიებს.

2.    სწავლა, სწავლა და სწავლა

მსოფლიოს და საქართველოს მასშტაბით თვალნათლივ ჩანს რამდენად გაიზარდა პიარის შესწავლაზე მოთხოვნილება, როგორც საუნივერსიტეტო ასევე ფორმარული და არაფორმალური ტრეინიგ–კურსების კუთხით.

3.    ვაკანსია პიარ მენეჯერი

ბოლო დროს ხშირად შეხვდებით პიარ მენეჯერის შესახებ გამოცხადებულ ვაკანსიას სხვადასხვა ორგანიზაციებში, რაც ბაზრის მზაობის ტენდენციაზე მიუთითებს და პიარის პოპულარობისა და სწავლაზე მოთხოვნილების ზრდის ადეკვატური ხდება.  პროფესიონალ კადრებზე მოთხოვნილების ზრდა და ორგანიზაციების მზაობა ეს უფრო მეტად უწყობს ხელს ინდუსტრიის პროფესიულ განვითარებას და აფართოებს სამომავლო პერსპექტივებს.

4.    ტექნოლოგიები მოგვცემს თავისუფლებას

პიარის მნიშვლევანწილად განვითარებას ხელს უწყობს ინტერნეტ კომუნიკაციების ზრდა. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა  და კოზირია ჩვენთვის.

საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება უკვე სოციალური მედიის ინსტრუმენტების გამოყენებაზე და მართვაზე არის დაფუძნებული, რომლის როლიც დღითიდღე იზრდება.  დღეს კიდევ მიდის პროცესი და ტრანსფორმაცია ციფრული აპლიკაციების და სოციალური მედიის გარშემო.

 5.    ფსიქოლოგია

ვიდრე ჩვენ კონცენტრირებას ვაკეთებ ინფორმაციიის მოძრაობასა და იდეებზე, ასევე საინტერესოა ეს იდეები და აზრები და გადაწყვეტილებები როგორ ფორმირდება ადამიანის ტვინში. ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ფსიქოლოგია და ადამიანური ბუნების გაგება ყოველთვის პრიორიტეტულია ჩვენს საქმეში, მაგრამ ჩვენ დავინახავთ, რომ სოციალური მეცნიერება ჩვენს სტრატეგიაზე მნიშვნელოვნად დომინირებს.

6.    რეკლამის ღირებულების ექვივალენტი მკვდარია

ყოველ შემთხვევაში თუ მკვდარი არაა უკვე, ის კვდება. მათ, ვინც უკვე იცნობს კომუნიკაციების გაზომვისა და შეფასების პრინციპებს ეცოდინება, რომ ადამიანები უფრო მახვილგონიერები გახდნენ და მათ გონებაში არსებული რეკლამის დეტექტორების მოცულობა გაიზარდა.

რეკლამა ჩვენი „მეგობარია“

პიარ შეხვედრებზე ერთ-ერთი მუდმივი შემაფერხებელი არის სარეკლამო სააგენტოები და მათი შემოტევა ჩვენს „სამყაროში“. ეჭვგარეშეა ისიც, რომ მარკეტინგული და პიარ საკომუნიკაციო არხების არევაც მუდმივად ხდება.

მაგრამ ვფიქრობ, რომ სარეკლამო სააგენტოს და ჩვენი ერთობლივი მუშაობა უფრო მეტი შესაძლებლობაა წარმატების მიღწევის და კლიენტის პრობლემის გადაჭრის. და იმის ნაცვლად, რომ ვიკამათოთ, პიარი უპირატესია თუ რეკლამა, ვფიქრობ, უმჯობესი იქნება თანამშრომლობის გზები მოვძებნოთ და ჩვენი კლიენტებიც მეტად კმაყოფილები დარჩებიან.

7.    კორპორატიული კომუნიკაცია წინა პოზიციაზე გადმოდის

გამჭვირვალეობასთან ერთად მოდის კრიტიკული შეფასებებიც.  გარე აუდიტორიას – მომხარებლები, ინვესტორები, მარეგულირებლები – სურთ, რომ იცოდნენ კომპანიები ნამვილად აკეთებენ იმას, რასაც დაპირდნენ. ეს წარმოადგენს შესაძლებლობას კომუნიკაციის კონსულტატნებისთვის, რომ შექმნან კორპორატიულ პოლიტიკა.

 8.    ჩვენ ვცვლით სამყაროს

პიარის და სტრატეგიული კომუნიაციების ტექნიკების ეფექტურად გამოყენება და მართვა გვაძლევს საშუალებას დომინანტის როლი გვქონდეს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების პროცესზე, პიარს ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეუძლია ცვლილებების მოხდენა განწყობისა და ქცევის დონეზე, რომელიც ინფორმაციის და მესიჯის სწორ ინტერპრეტირებაზე და რეციპიენტის მართებულად განსაზღვრაზე არის დაფუძნებული.

 სტატიის ავტორი ელდარ პირმისაშვილი “პერიტუს გრუპის” ექსპერტი

გამოყენებული წყარო: კეტჩუმის ბლოგი და მიმომხილველი დევიდ გალაგჰერი

Monday, November 19, 2012

პიარი და პოლიტიკარა ხდება პოლიტიკაში ? დაძაბული საარჩევნო კამპანიის შემდეგ დაძაბული საარჩევნო დღე მივიღეთ და არანაკლებ დაძაბული პოსტსაარჩევნო პერიოდი.
ვფიქრობ, საინტერესო მოვლენების მომსწრენი გავხდით მიუხედავად იმისა, რომ სულ ვთვლიდი ბიზნეს სფერო უფრო მნიშვნელოვანი  და საინტერესო იყო ჩემთვის, ამ ბოლო დროს პოლიტიკური პიარითაც დავინტერესდი, ძირითადად ეს ინტერესი მედიის მიერ იყო პროვოცირებული.  
პოლიტიკური პიარი, პიარის სფეროებიდან ერთ–ერთი ყველაზე რთული და მნიშვნელოვანი სფეროა, თუმცა მე და არა მარტო მე ვთვლი, რომ პროდუქტი პროდუქტია პიროვენა იქნება სარეცხი საშუალება თუ პარტია. ყველაზე რთული პოლიტიკურ პიარში ობიექტურობის და ნეიტრალიტეტის შენარჩუნებაა, რადგან საზოგადოება ძირითადად დაყოფილია  “ასოცირებულ ექსპერტებად”.
საინტერესო საარჩევნო კამპანია იყო ყველა პიარის ელემენტის გამოყენებით, როგორც ეთიკური ასევე არაეთიკური,  კამპანია ხშირ შემთხვევაში ერთფეროვანი, ერთნაირი ხარვეზებით და შეცდომებით. ვინ რას პირდებოდა ხშირ შემთხვევაში ქაოტური იყო, ვინ სარგებელს, ვინ ოცნებას, ვინ დაფასებას პირდებოდა თუმცა ყველა პროგნოზი და მოსაზრება იმას მეტყველებდა, რომ მდორედ წავიდოდა კამპანია და მხოლოდ ძველი მეთოდები ანუ მოსმენები იქნებოდა გამოყენებული, თუმცა “ცივი ომის” სუნი უდიოდა არჩევნების ბოლო პერიოდს. საკმაოდ გვიან დაიწო კამპანაია და არაორგანიზებულად, ძალები ერთმანეთს ელოდებოდნენ ვინ რა კომპრომატებს წამოწევდა, რომ შემდეგ განსხვავებულობა და იდენტობა შეენარჩუნებიათ. ეს სტრატეგია სპორტში აქტიურად გამოიყენება, თუმცა მე ვფიქრობდი, რომ პარტიებისათვის უფრო მნიშვნევლოვანი თავიანთ დაპირებაზე და თავიანთ სათქმელზე უნდა ყოფილიყვნენ ორიენიტებული. მაინც გადაძალა სპორტულმა მიდგომან ანუ სხვის შეცდომებზე საკუთარი კამპანიის წარმოება.  საინტერესო საკითხები იყო წარმოჩენილი. ხშირად  პიარ კამპანია კარგავდა სახეს და ბოლოს კალაპოტი დაკარგა, ინფორმაციის კონტროლი და ინფორმაციის გავრცელების ფორმა დაიკარგა, სადაც არავინ უსმენდა მესიჯებს და დაპირებებს და პიარ კამპანიის ბოლოს საჭეზე ხელაშვებული დადიოდნენ პოლიტიკური აქტორები.
პიარის რა კომპონენტები იყო გამოყენებული კამპანიის დროს:
ნაციონალურმა მოძრაობამ აქცენტი მცირე ჯგუფებთან შეხვედრებით დაიწყო, რომლებიც ფოკუსჯგუფად იყვნენ გამოყენებული სტრატეგიისა და ტაქტიკის ეფექტურად დასაგეგმად, რომელზე დაყრდნობითაც შემუშავდა მესიჯი და სარეკლამო სტრატეგია, ხოლო პრეზიდენტის და პრემიერის ჩართვამ კანპანიაში სიმძაფრე და ეფექტურობა შესძინა კამპანიას.  რადმენად გამართლებული იყო ესეთი მძლავრი ფორმით პრეზიდენტის ჩართულობა ვფიქრობ არჩევნების შედეგებმა გვაჩვენეს. რაც შეეხება ქართული ოცნების კოალიციას, მათ თავიდანვე აქტიური კომუნიკაციის ფორმა აირჩიეს და თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ ხალხს კითხვარების მსგავსი ფორმა (რაზე ოცნებობდნენ) შეავსებინეს, რაც კვლევის ერთ–ერთ ფორმად იყო გამოყენებული, ცნობადი სახეების ჩართვამ კამპანიაში დიდი როლი ითამაშა, რაც მთელს მსოფლიოში წარმატებული მეთოდია, ასევე საინტერესო მიდგომაა ოჯახის წევრების ჩართავ კამპანიაშია. გვსმენია ხშირად ოჯახის, შინაური ცხოველების და კანდიდატების მოქალაქეობრივი პოზიციის დიდი მნიშვნელობის შესახებ ?  პიარის ეს მეთოდი დიდ გავლენას ახდენს კამპანიის წარმეობაზე  ამერიკასა და ევროპაში , რაც ქართულმა ოცნებამ აქტიურად გამოყენა, თუმცა ნაციონალურ მოძრაობასაც ქონდა მცდელბა და კონკრეტულად პრეზიდენს, სადაც პირველი ლედი და პრეზიდენტის შვილი მღეროდა. არაფერს ვამბობ ბერას კამპანიაზე, რომელიც ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი და საკვანძო სტრატეგია იყო ქართული ოცნების პიარკამპანიაში.
რთული ყოფილა ქართველი ამომრჩევლების შეფასება, თუმცა პროგნოზირებადი, ხშირად ჭარბობს ხოლმე ემოციაა, მაგრამ ეს ემოცია ხანდახან საჭიროა, უბრალოდემოციას მოაქვს ენერგია და ამ ენერგიის გადამუშავებას აქვს დიდი მნიშვნელობა სად წავიღებთ და რისკენ მივმართავთ მას. წყალი შეიძლება გამოვიყენოთ ან წყურვილის მოსაკლავად ან ადამიანების დასახრჩობად, აე ეს არის არჩევანი.
არჩევნების დროს ყველაზე ხშირად გამოყენებული სიტყვები ალბად დემოკრატია, ადამიანების უფლებები, და თავისუფლება იყო, კარგია ამ სიტყვების მნიშვნელობაზე თუ გავაკეთებთ აქცენტს და მისს არს ჩავუღრმავდებით.  დღეს ფორმის საუკუნეა რადგან პროდუქტზე კი არა მისი მიწოდების ფორმაზეა დამოკიდებული მისი წარმატება ან წარუმატებლობა. მნიშვნელოვანია  რიტორიკა და იმ სიტყვების კომბინაცია რაც კომუნიკაციაში სჭარბობს ხოლმე.  კამპანიის დროს იყო ლექსები, ფთრიანი ფრაზები და მსგავსი რიტორიკა, მსგავსი შეცდომებით, მაგარამ შეცდომა კი არ არის მთავარი არამედ მისი ინტერპრეტირება, ულტრირება და იმიჯის ან მეორენაირად რომ ვთქვათ იარლიყის მიწებებას აქვს მნიშვნელობა.
ჩვენი არჩევანი ცხელ გულზე გაკეთებულ არჩევანს გავდა, საზოგადოებას ბიძგი სჭირდებოდა და მიიღო ეს ბიძგი, ბიძგის დროს მნიშვნელოვანი კომპონენტი გამოეყოფა ხოლმე ჩვენს ქმედებეს ეს ობიექტურობაა, ხშირად ამბობენ სუბიექტი ობიექტური ვერ იქნებამო მაგრამ სუბიექტურ ობიექტურობაზე ვსაუბრობ მე.
საქართველოში სულ მესმის რომ ავტორიტეტი გჭირდება და აი ავტორიტეტიც, ავტორიტეტი საჭიროა ყველგან მეგობრებში, სახლში და ქვეყანაში, უბრალოს ამ ავტორიტეტს და მის ავტორიტეს აქვს საზღვრები და ჩვენზეა დამოკიდებული მისი დიქტატორ ან ლიბერალ ავტორიტეტად ქცევა, ავტორიტეტს ხომ გარემო აყალიბებს და  ეს გარემო განაპირობებს მის განვითარებას, ყველ ავტორიტეტს თავისი როლი აქვს, ერთი შეხედვით მარტივი სიტყვა როლი დიდი ფილოსოფიის მატარებელია, როლში შეჭრილი პოლიტიკა და ექსპერტები კი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გასაანალიზებელი თემა. როლი შეიძლება ჩავთვალოთ თამაშად ან პირიქით თამაში როლად,როლით ვთამაშობთ თუ თამაშით როლში აქაც საბრთხილო თემასთან გავქვს საქმე, რადგან როლს და თამაშს სჭირდება განწყობა, ხოლო განწყობა განაპირობებს ყველაფერს, მოლოდინს, პირობას, შედეგს და ქმედებას. განწყობისათვის პიარსპეციალისტები ერთ–ერთ ქცევის მაფორმირებელ მიმართულებად სოციალურ ზეგავლენა ასახელებენ,  ოცდამეერთე საუკუნეში სიტყვა ზეგავლენა – მნიშვნელოვანი გახდა, გავლენისათვის მიდის ბრძოლა ადამიანის განვითარების ყველა ეტაპზე, და ამ ეტაპებიდან მიღებული შედეგით ანუ დამუშავებული ინფორმაციით ვქმნით ჩვენს გონებაში ამა თუ იმ ობიექტის ან პიროვნების იმიჯს, იმიჯი კი სტატიკური მოვლენა არ არის – ის დინამიურია. შესაბამისად ეს დინამიკა მოითხოვს თან ცვალებადობას და თან სტაბილურობას, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი იმიჯის შექმნა და სამიზნე ჯგუფებზე მორგება  და მისი ტრანსლირება. იმიჯის მართებულად აღქმას ინფორმაციის სწორად გადამუშავება სჭირდება. საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები სხვადასხვნაირად ამუშავებენ ინფორმაციას, და პიარის ეფექტურ და მართებულად შერჩეულ კომპაქტურ მესიჯზეა დამოკიდებული მისი ანუ მესიჯის აღქმა. 
პიარ სპეციალისტები ამბობენ, რომ ჩვენ პოლიტიკოსების იმიჯს ჩვენი განწობიდან და ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე აღვიქმავთ, მაგრამ თუ იმიჯი იცვლება მაშინ რა ხდება ? ზოგადად რადიკალური ცვლილებები იმიჯში არ ხდება, იმიჯოლოგიაში არსებობს ქამელეონი იმიჯის ცნება, რომელიც ორიენტირებულია, უფრო მოქნილი და ადეკვატური იყოს იმიჯი. ხშირია იმიჯში მიბაძვის თემა. ბაძვა სხვადასხვანაირი არსებობს და ხშირად რთულია ხოლმე გავარჩიოთ რეალობა  სინამდვილისგან. 
იმიჯის შექმნის დროს ჩვენ პიარსპეციალისტები ვემსგვასებით პოეტს რომელიც თხზავს მის პროდუქტს ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსს. არისტოტელე რიტორიკაში წერს – პოეტის საქმე არ არის თქვას ის რაც მოხდა, ის უნდა იყოს ფანტაზიორი, შემთხზველი ან ახლის გამომგონებელი. ზუსტად ამ შეთხზვაში არის ჩვენი ხიბლი.
ჩვენ გამომგონებლები ვართ და შეიძლება ადამიანს ისეთი თვისება და უნარი გამოვუგონოთ, რომელიც მას რეალურად არ აქვს, მაგრამ როლში შესვლის შემდეგ ითვისებს მას. აი ესეთია პიარი არარეალურს და ვირტუალურს აქცევს რეალობად. ხშირია მსოფლიოს ისტორიაში ცდომილებები, მაგ:  რომში ფორუმის კამარაზე ტიტუსი დასახელებულია იერუსალიმის დამპყრობლად, რომელიც მასზე ადრე პომპეუსმა აიღო.  ხშირად არის ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ რა არის სიმართლე და ყველას რომ თავის სიმართლე გააჩნია, ვფიქრობ სიმართლე გემოვენბას გავს…. დღეს კომუნიკაცია ვირტუალურია, შესაბამისად საზოგადოებაც ვირტუალური ხდება რაც რეალური იმიჯის აღქმას ართულებს.  არსებობს აზრი, რომ პოლიტიკა საზოგადოების გამოძახილია თუმცა მე ვფიქრობ საქართველოში პირიქით არის პოლიტიკის გამოძახილია საზოგადოება. საზოგადოებასა და პოლიტიკას შორის პიარი დგას და ვფიქრობ დღეს ყველაზე დიდი როლი ენიჭება საზოგადოებასთან ურთიერთობას, რადგან მასზეა დამოკიდებული როგორი პოლიტიკა გვექნება ხვალ.