Saturday, June 15, 2013

8 მიზეზი, თუ რატომ უნდა იყო ბედნიერი პიარ საკონსულტაციო ბიზნესით დღეს


1. პიარი აქტუალურია

პიარი აქტუალურ და მოდურ ფაზაში შევიდა. დღესდღეობით დიდი მოთხოვნილება არსებობს პიარზე, როგორც სამთავრობო, ასევე ბიზნეს და არასამთავრობო სექტორებში. პიარის პოტენციალი უსაზღვროა.  ათწლეულების განმავლობაში ჩვენ ვსაუბრობდით პიარის ბიზნესის გლობალიზაციაზე და დღეს ვხედავთ, რომ საკონსულტაციოების რიცხვი გაიზარდა მსოფლიოს მასშტაბით.  უნდა აღინიშნოს, რომ ადგილობრივ ფირმებს უკეთ ესმით თავიანთი ბაზრის მოთხოვნილებები ვიდრე გლობალურ კომპანიებს.

2.    სწავლა, სწავლა და სწავლა

მსოფლიოს და საქართველოს მასშტაბით თვალნათლივ ჩანს რამდენად გაიზარდა პიარის შესწავლაზე მოთხოვნილება, როგორც საუნივერსიტეტო ასევე ფორმარული და არაფორმალური ტრეინიგ–კურსების კუთხით.

3.    ვაკანსია პიარ მენეჯერი

ბოლო დროს ხშირად შეხვდებით პიარ მენეჯერის შესახებ გამოცხადებულ ვაკანსიას სხვადასხვა ორგანიზაციებში, რაც ბაზრის მზაობის ტენდენციაზე მიუთითებს და პიარის პოპულარობისა და სწავლაზე მოთხოვნილების ზრდის ადეკვატური ხდება.  პროფესიონალ კადრებზე მოთხოვნილების ზრდა და ორგანიზაციების მზაობა ეს უფრო მეტად უწყობს ხელს ინდუსტრიის პროფესიულ განვითარებას და აფართოებს სამომავლო პერსპექტივებს.

4.    ტექნოლოგიები მოგვცემს თავისუფლებას

პიარის მნიშვლევანწილად განვითარებას ხელს უწყობს ინტერნეტ კომუნიკაციების ზრდა. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა  და კოზირია ჩვენთვის.

საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება უკვე სოციალური მედიის ინსტრუმენტების გამოყენებაზე და მართვაზე არის დაფუძნებული, რომლის როლიც დღითიდღე იზრდება.  დღეს კიდევ მიდის პროცესი და ტრანსფორმაცია ციფრული აპლიკაციების და სოციალური მედიის გარშემო.

 5.    ფსიქოლოგია

ვიდრე ჩვენ კონცენტრირებას ვაკეთებ ინფორმაციიის მოძრაობასა და იდეებზე, ასევე საინტერესოა ეს იდეები და აზრები და გადაწყვეტილებები როგორ ფორმირდება ადამიანის ტვინში. ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ფსიქოლოგია და ადამიანური ბუნების გაგება ყოველთვის პრიორიტეტულია ჩვენს საქმეში, მაგრამ ჩვენ დავინახავთ, რომ სოციალური მეცნიერება ჩვენს სტრატეგიაზე მნიშვნელოვნად დომინირებს.

6.    რეკლამის ღირებულების ექვივალენტი მკვდარია

ყოველ შემთხვევაში თუ მკვდარი არაა უკვე, ის კვდება. მათ, ვინც უკვე იცნობს კომუნიკაციების გაზომვისა და შეფასების პრინციპებს ეცოდინება, რომ ადამიანები უფრო მახვილგონიერები გახდნენ და მათ გონებაში არსებული რეკლამის დეტექტორების მოცულობა გაიზარდა.

რეკლამა ჩვენი „მეგობარია“

პიარ შეხვედრებზე ერთ-ერთი მუდმივი შემაფერხებელი არის სარეკლამო სააგენტოები და მათი შემოტევა ჩვენს „სამყაროში“. ეჭვგარეშეა ისიც, რომ მარკეტინგული და პიარ საკომუნიკაციო არხების არევაც მუდმივად ხდება.

მაგრამ ვფიქრობ, რომ სარეკლამო სააგენტოს და ჩვენი ერთობლივი მუშაობა უფრო მეტი შესაძლებლობაა წარმატების მიღწევის და კლიენტის პრობლემის გადაჭრის. და იმის ნაცვლად, რომ ვიკამათოთ, პიარი უპირატესია თუ რეკლამა, ვფიქრობ, უმჯობესი იქნება თანამშრომლობის გზები მოვძებნოთ და ჩვენი კლიენტებიც მეტად კმაყოფილები დარჩებიან.

7.    კორპორატიული კომუნიკაცია წინა პოზიციაზე გადმოდის

გამჭვირვალეობასთან ერთად მოდის კრიტიკული შეფასებებიც.  გარე აუდიტორიას – მომხარებლები, ინვესტორები, მარეგულირებლები – სურთ, რომ იცოდნენ კომპანიები ნამვილად აკეთებენ იმას, რასაც დაპირდნენ. ეს წარმოადგენს შესაძლებლობას კომუნიკაციის კონსულტატნებისთვის, რომ შექმნან კორპორატიულ პოლიტიკა.

 8.    ჩვენ ვცვლით სამყაროს

პიარის და სტრატეგიული კომუნიაციების ტექნიკების ეფექტურად გამოყენება და მართვა გვაძლევს საშუალებას დომინანტის როლი გვქონდეს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების პროცესზე, პიარს ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეუძლია ცვლილებების მოხდენა განწყობისა და ქცევის დონეზე, რომელიც ინფორმაციის და მესიჯის სწორ ინტერპრეტირებაზე და რეციპიენტის მართებულად განსაზღვრაზე არის დაფუძნებული.

 სტატიის ავტორი ელდარ პირმისაშვილი “პერიტუს გრუპის” ექსპერტი

გამოყენებული წყარო: კეტჩუმის ბლოგი და მიმომხილველი დევიდ გალაგჰერი